- Rejestr zmian
Informacje->Formularze

Formularze pism procesowych stosowanych w postępowaniu cywilnym:

1.Dane uzupełniające stron lub pełnomocników - formularz "DS" 145kB 47kB
2.Odpowiedź na pozew - formularz "OP" 183kB 72kB
3.Pismo zawierające wnioski dowodowe - formularz "WD" 143kB 55kB
4.Pozew - formularz "P" 197kB 88kB
5.Pozew wzajemny - formularz "PW" 198kB 80kB
6.Pozew wzajemny - formularz "PW" 198kB 80kB
7.Sprzeciw od wyroku zaocznego-Zarzuty od nakazu zapłaty-Sprzeciw od nakazu zapłaty - formularz "SP" 186kB 72kB


V Wydział Ksiąg Wieczystych - formularze wniosków:
1.Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej 134kB 130kB
2.Wniosek o wpis w księdze wieczystej 190kB 293kB
3.Wniosek o wgląd do księgi wieczystej/wydanie wydruku księgi wieczystej 105kB 116kB
4.Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej 120kB 159kB
5.Wniosek o założenie księgi wieczystej 205kB 326kB
6.Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej 205kB 117kB
7.Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy 104kB 126kB
8.Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania 106kB 141kB
9.Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej 106kB 146kB


Formularze zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

1.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" 17kB
2.Formularz "Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym" 27kB
3.Wykaz Punktów Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych na terenie kraju 27kB


Wzory formularzy sądowych dostępne są również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości RP: http://www.ms.gov.pl/formularze/formularze.shtmlilość odsłon: 57189
wytworzył: Robert Cieciura (2006-12-04 22:31:06)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-12-04 22:31:45)