- Rejestr zmian
Strona główna->Struktura Sądu

STRUKTURA SĄDU REJONOWEGO W RADOMSKU:

Organy Sądu.

Prezes Sądu: - kieruje Sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do Dyrektora Sądu;
- pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz odrębnych przepisach;
- jest zwierzchnikiem służbowym sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku oraz Dyrektora Sądu w zakresie czynności dotyczących prawa pracy

Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiceprezes Sądu: - zastępuje Prezesa Sądu w razie jego nieobecności wypełniając funkcje powierzone Prezesowi a także obowiązki wynikające z wewnętrznego podziału czynności i określone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Dyrektor Sądu: - kieruje gospodarką finansową Sądu Rejonowego w Radomsku
- jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów
- reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu

Prezes Sądu Rejonowego
SSR Anna Strzelczyk
tel. 44-685-81-38
Wiceprezes Sądu Rejonowego
SSR Izabela Woźniczko
tel. 44-685-81-36
Dyrektor Sądu Rejonowego
Robert Cieciura
tel. 44-685-81-39
Przewodniczący I Wydz. Cywilnego
SSR Magdalena Wojciechowska
tel. 44-685-81-54
Przewodniczący II Wydz. Karnego
SSR Izabela Woźniczko
tel. 44-685-81-60
Przewodniczący III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich
SSR Gabriela Janson-Matusiak
tel. 44-685-81-72
Przewodniczący IV Wydz. Pracy
SSR Anna Strzelczyk
tel. 44-685-81-28
Przewodniczący V Wydz. Ksiąg Wieczystych
Lucyna Syzdek
tel. 44-685-81-19

Archiwalny Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku.
97,7 KB

Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku.
98,8,7 KB

Archiwalny Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 21 marca 2016r.
4707,8 KB

Archiwalny Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 07 kwietnia 2017 roku.
23782,4 KB

Wykaz Sędziów Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 15 grudnia 2017 roku.
18952,7 KB

Wykaz Sędziów i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 10 września 2018 roku.
410,0KB

Wykaz Sędziów i Referendarzy Sądowych Sądu Rejonowego w Radomsku z podziałem czynności z dnia 23 stycznia 2020 roku.
4,59 KB

INFORMACJA O POWOŁANIACH SSR W RADOMSKU (ART. 88 B § 1 U.S.P.)z dnia 20 marca 2020 roku.

635,00 KB
Struktura Sąduilość odsłon: 108786
wytworzył: Robert Cieciura (2018-10-12 11:50:13)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-11-20 22:40:30)
liczba zmian: 63
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2020-03-20 14:27:56)
jakie zmiany: INFORMACJA O POWOŁANIACH SSR W RADOMSKU (ART. 88 B § 1 U.S.P.) z dnia 20 marca 2020 roku.