- Rejestr zmian
Strona główna->Adresy i kontakty

Adres i kontakt

ul. Tysiąclecia 3
97-500 Radomsko

Biuro Obsługi Interesanta tel.: 44 6858112

tel.: 44 6858100
fax.:44 6858177, 44 6858179

NIP: 772-10-73-369
REGON: 000323306

e-mail: poczta@radomsko.sr.gov.pl
www: http://www.radomsko.sr.gov.pl

------ Mapa
------ ------ Mapa
------ Możliwość dojazdu do siedziby sądu:

Z dworca kolejowego w Radomsku do siedziby sądu dojechać można autobusem komunikacji miejskiej Nr 9, który zatrzymuje się przy ul. Piastowskiej – ok. 200 m od siedziby Sądu. Na tym samym przystanku zatrzymują się też autobusy jadące z dworca autobusowego PKS usytuowanego obok dworca kolejowego ( na ul. Reymonta ) w kierunku Kobiel Wielkich.


Obszar właściwości miejscowej:

Miasto Radomsko oraz gminy: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny i Żytno.

Status prawny podmiotu:

Sąd Rejonowy w Radomsku funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z dnia 31.10.2002 r.).

Podstawowe akty prawne określające tryb działania sądu:

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2013.427 j.t., z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2014.259 j.t. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. 2013.69 z późn. zm.)
- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. nr 81/03/DO w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 5 poz. 22 z 31.12.2003 r.)

Organizacja Sądu

Prezes Sądu SSR Anna Strzelczyk
tel. 44 6858138

Wiceprezes Sądu SSR Izabela Woźniczko
tel. 44 6858136

Dyrektor Sądu Rejonowego Robert Cieciura
– tel. 44 6858139
e'mail: dyrektor@radomsko.sr.gov.pl

Główny Księgowy Bogumiła Pawlus
– tel. 44 6858141
e'mail: ksiegowa@radomsko.sr.gov.pl

Zastępca Głównego Księgowego Ewa Pokora
– tel. 44 6858143
e'mail: ksiegowosc@radomsko.sr.gov.pl

I Wydział Cywilny
- Przewodniczący SSR Magdalena Wojciechowska
- Zastępca Przewodniczącego SSR WAKAT
Kierownik Sekretariatu Justyna Pasek tel. 44 6858153

e'mail: cywilny@radomsko.sr.gov.pl

II Wydział Karny
- Przewodniczący SSR Izabela Woźniczko
- Zastępca Przewodniczącego SSR Anna Hanus-Klara
Kierownik Sekretariatu Anna Podlasin tel. 44 6858161

e'mail: karny_a@radomsko.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
– Przewodniczący SSR Gabriela Janson-Matusiak
- Zastępca Przewodniczącego SSR Przemysław Janicki
Kierownik Sekretariatu Sławomira Folholc tel. 44 6858171

e'mail: rodzinny@radomsko.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
– Przewodniczący SSR Anna Strzelczyk
Kierownik Sekretariatu Alicja Wiśniewska tel. 44 6858129

e'mail: pracy@radomsko.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych – Przewodniczący Lucyna Syzdek

Kierownik Sekretariatu Bożena Wolska tel. 44 6858118

e'mail: ksiagwiecz@radomsko.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny
- Kierownik Anna Błoch tel. 44 6858135
- Zastępca Kierownika Bożena Szewczyk tel. 44 6858117
e'mail: administracja@radomsko.sr.gov.pl

Administrator Systemu Informatycznego
Jarosław Długołęcki tel. 44 6858132
e'mail: 4174-it@radomsko.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

siedziba: Sąd Rejonowy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 3


Kierownik Sekretariatu Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej - Starszy sekretarz Bożena Milewska – tel. fax. 44 6858102
e'mail: kuratorzy@radomsko.sr.gov.pl
godziny przyjęć interesantów: – pok. 0.06 poniedziałek-piątek - godz. 7.30 - 15.30

Pracownik Sekretariatu - Gabriela Starostecka – tel. fax. 44 6858102
e'mail: kuratorzy@radomsko.sr.gov.pl


Kuratorzy:

Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych - Kurator Specjalista
Zdzisława Ryl dyżur: poniedziałek w godz. 9.00-15.00 wtorek w godz. 9.00-15.30 środa w godz. 9.00-15.00 czwartek w godz. 9.00-15.30
pok. 0.08 tel. 44 6858105

Agata Kołodziejska - Kurator Specjalista dyżur: poniedziałek i czwartek godz. 9.00-15.30
pok. 0.07, tel. 44 6858103

Bogumiła Dobrakowska - Kurator Zawodowy dyżur: wtorek i piątek godz. 9:00-15.30
pok. 0.10, tel. 44 6858106

Katarzyna Jędzrzejczyk - Kurator Zawodowy dyżur: wtorek i piątek godz. 9.00-15.30
pok. 0.13, tel. 44 6858109

Dariusz Mirczak - Kurator Zawodowy dyżur: poniedziałek i środa godz. 9.00-15.30
pok. 0.13, tel. 44 6858109

Dorota Komorowska Kurator Specjalista dyżur: poniedziałek i środa godz. 9:00-15.30
pok. 1.31, tel. 44 6858145

Katarzyna Piotrowska- Kurator Zawodowy dyżur: wtorek i piątek godz. 9.00-15.30
pok. 1.32, tel. 44 6858146

Anna Wojciechowska- Kurator Specjalista dyżur: poniedziałek i środa godz. 9.00-15.30
pok. 1.32, tel. 44 6858146

Ewa Dajwłowska - Kurator Specjalista dyżur: poniedziałek i czwartek godz. 9.00-15.30
pok. 1.33, tel. 44 6858147

Agnieszka Mofina - Kurator Specjalista dyżur: środa i piątek godz. 9.00-15.30
pok. 1.33, tel. 44 6858147

Katarzyna Gajda Kurator Specjalista dyżur: wtorek i czwartek godz. 9.00-15:30
pok. 1.34, tel. 44 6858148

Edyta Wajzner-Łączna Kurator Zawodowy dyżur: poniedziałek i środa godz. 9.00-15:30
pok. 1.34, tel. 44 6858148

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej – wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

siedziba: Sąd Rejonowy w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 3


Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
Anita Włodarczyk-Gałwiaczek - Kurator Specjalista pok. 3.10 tel. 44 6858175

Sekretariat Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej – tel. 44 6858102
e'mail: kuratorzy@radomsko.sr.gov.pl
godziny przyjęć interesantów: – pok. 0.06 poniedziałek-piątek - godz. 7.30 - 15.30

Pracownik Sekretariatu Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej - Gabriela Starostecka – tel. fax. 44 6858102
e'mail: kuratorzy@radomsko.sr.gov.pl
godziny przyjęć interesantów: – pok. 0.06 poniedziałek-piątek - godz. 7.30 - 15.30

Kuratorzy zawodowi:

Agnieszka Lis - Kurator Zawodowy dyżur: poniedziałek i środa godz. 7.30-15.30
pok. 3.08, tel. 44 6858173

Mariusz Ślęzak - Kurator Zawodowy dyżur: poniedziałek i czwartek godz. 7.30-15.30
pok. 3.08, tel. 44 6858173

Monika Skrzypczak - Kurator Zawodowy dyżur: środa i piątek godz. 8.30-15.30
pok. 3.09, tel. 44 6858174

Karolina Warszawska - Kurator Zawodowy dyżur: poniedziałek i środa godz. 8.30-15.30
pok. 3.09, tel. 44 6858174

Anita Włodarczyk-Gałwiaczek - Kurator Specjalista dyżur: poniedziałek i środa 8.30-14.00, wtorek i piątek 7.30-15.30
pok. 3.10, tel. 44 6858175

Anna Włodarczyk - Kurator Specjalista dyżur: wtorek i czwartek godz. 7.30-15.30
pok. 3.11, tel. 44 6858176

Irena Kotlicka - Kurator Specjalista dyżur: wtorek i piątek godz. 7.30-15.30
pok. 3.11, tel. 44 6858176





ilość odsłon: 175074
wytworzył: Jarosław Długołęcki (2018-10-04 08:18:00)
wprowadził: Robert Cieciura (2006-11-19 23:21:27)
liczba zmian: 119
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2019-09-10 10:12:03)
jakie zmiany: Aktualizacja