- Rejestr zmian
Strona główna->Konta Bankowe

Konta bankowe

Wszelkie wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Radomsku mogą być dokonywane:
w kasie Sądu od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.15
w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca kasa czynna jest do godz. 12:00
lub na rachunki bankowe

Konto dochodów budżetowych

NBP O/O w Łodzi 85 1010 1371 0499 6622 3100 0000
- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, karnych, zażalenia, apelacje i prawa pracy

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie)

BGK O/Łódź 37 1130 1163 0014 7113 9820 0003
- zaliczka na biegłego, tłumaczy przysięgłych
- zaliczka na kuratora,
- zaliczka na ogłoszenie.

Konto sum depozytowych

BGK O/Łódź 97 1130 1017 0021 1001 3390 0004
- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątku,
- depozyty

Konto walutowe:

54 1130 1017 0021 1001 3390 0002 EURilość odsłon: 23876
wytworzył: Robert Cieciura (2014-10-01 12:35:01)
wprowadził: Robert Cieciura (2014-10-01 12:36:00)
liczba zmian: 2
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2015-01-21 12:59:45)
jakie zmiany: Uwaga zmiana numerów kont PLN i EURO