- Rejestr zmian
e-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Informujemy, że zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.poz. 236). Możliwe jest doręczanie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Radomsku za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem:


W celu doręczenia dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Radomsku niezbędne jest posiadanie: 
- konta użytkownika na platformie ePUAP (konto bezpłatne)
- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Formularz ogólny dostępny jest z poziomu platformy ePUAP w menu "Katalog usług". Załączniki do formularza ogólnego mogą stanowić dowolne dokumenty z zachowaniem formatów elektronicznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1766). Akceptowanymi przez Sąd Rejonowy w Radomsku formatami elektronicznymi są: .txt, .rtf, .pdf, .doc, OpenDocumentFormat, .jpg, .gif, .tif (.tiff), .png, .zip, oraz .rar. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Przed wysłaniem wszystkie dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, który można uzyskać w jednym z trzech centrów certyfikacji:

PCC CERTUM - Unizeto Technologies 
SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa 
PCCE Sigillum - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Pełna funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej zostanie udostępniona z chwilą opracowania formularzy przez Ministerstwo Sprawiedliwość, których wzory znajdują się na stronie Ministerstwailość odsłon: 9032
wytworzył: Robert Cieciura (2013-04-09 12:22:48)
wprowadził: Robert Cieciura (2013-04-09 12:28:56)
liczba zmian: 1
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2020-03-11 15:23:25)
jakie zmiany: Aktualizacja