- Rejestr zmian
Informacje->Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Skargi i wnioski kierowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Radomsku przyjmuje pracownik Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Radomsku przy ulicy Tysiąclecia nr 3 w godzinach:

  • w poniedziałki od 9:00 do 18:00
  • od wtorku do piątku od 9:00 do 15:00

Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 9:30 do 12.00.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia nr 3

jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

administracja@radomsko.sr.gov.pl

oraz w formie ustnej do protokołu.

Rozpoznanie skarg i wniosków winno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu do sądu.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes tego sądu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności:

  • prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego
  • prezesa sądu okręgowego jest prezes sądu apelacyjnego
  • prezesa sądu apelacyjnego jest Krajowa Rada Sądownictwa

Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do sądu określają:

  • rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 z 2001 r. z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524).ilość odsłon: 13073
wytworzył: Robert Cieciura (2012-05-30 10:52:58)
wprowadził: Robert Cieciura (2012-05-30 10:59:27)
liczba zmian: 1
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2017-05-09 10:39:57)
jakie zmiany: Skargi poprawiony dzień przyjęć przez Prezesa Sądu.