- Rejestr zmian
e-Sad

Ułatwienie dostępu do danych uprawnionym podmiotom - linki do Portali Sądów Powszechnych

 • PORTAL ORZECZEŃ


 • PORTAL INFORMACYJNY


 • Elektroniczne postępowanie upominawcze - Informacje ogólne

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów części pierwszej, księgi pierwszej, tytułu VII, działu VIII Kodeksu postępowania cywilnego ( artykuły 50528 - 50537 k.p.c. ) wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156 ) , które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

  Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzi wyłącznie Sąd Rejonowy w Lublinie (XVI Wydział Cywilny ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych ( Dz. U. Nr 220, poz. 1728 ). Sądem rozpoznającym zażalenia jest Sąd Okręgowy w Lublinie - II Wydział Cywilny Odwoławczy.

  Szczegółowy tryb Elektronicznego Postępowania Upominawczego określają przepisy :

  1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U.09.226.1832 ),

  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym ( Dz.U.09.226.1831) ,

  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym ( Dz.U.09.226.1830 ).

  1.Link do przepisów KPC określających Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz przepisów wykonawczych.

  2.Link do broszury informacyjnej dotyczącej Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
  3.Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
  4.Poradnik dla powoda
  5.Poradnik dla pozwanego
  • www.e-sad.gov.pl  • ilość odsłon: 22240
   wytworzył: Robert Cieciura (2010-06-25 14:47:45)
   wprowadził: Robert Cieciura (2010-06-25 14:48:43)
   liczba zmian: 17
   ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2019-10-28 14:04:49)
   jakie zmiany: Aktualizacja