- Rejestr zmian
Pomoc dla ...

Przeciwdziałania Przemocy w:


Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości "Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem":
Niebieska linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":
- Infolinia Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska LiniaZamieszczono: 2015-12-09 14:42:00 222,0kB
Pokrzywdzeni Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw "Pokrzywdzeni":
IN CORPORE Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działajacych Na Rzecz Bezrobotnych "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE":
Łódzki Urząd Wojewódzki Łódzki Urząd Wojewódzki - Polityka Społeczna:
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości - Wykaz podmiotów, na rzecz których w 2014 r. zostały przyznane dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości - INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE.
1.Baza organizacji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zamieszczono: 2015-03-05 12:41:00 73,7kB
2.Baza podmiotów udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.Zamieszczono: 2015-03-05 12:41:00 78,8kB
3.Baza programy korekcyjno-edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.Zamieszczono: 2015-03-05 12:41:00 12,0kB
4.Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014r.Zamieszczono: 2015-03-05 12:41:00 210,0kB
5.Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2014.Zamieszczono: 2015-03-05 12:41:00 242,5kB
6.Unia Regionalnych Centrów MediacjiZamieszczono: 2015-05-07 12:00:00 747,7kB
Pro FamiliaStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro FamiliaZamieszczono: 2015-06-17 12:02:00 774,5kB
Pro FamiliaStowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro FamiliaZamieszczono: 2015-06-17 12:02:00 1649,5kB
7.Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2015r.Zamieszczono: 2015-07-20 15:40:00 790,0kB
8.Rejestr placowek zapewniających miejsca noclegowe.Zamieszczono: 2015-07-20 15:40:00 432,3kB
9.Baza programy kor-edu 2015Zamieszczono: 2015-07-20 15:40:00 12,9kB
10.Baza podmiotów i instytucji świadczących usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Zamieszczono: 2015-07-20 15:40:00 240,6kB
11.Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.Zamieszczono: 2015-09-11 15:10:00 359,9kB
12.Uaktualniona Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.Zamieszczono: 2015-11-12 12:12:00 358,9kB
13.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - informacja dotyczy Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej udzielanej przez PCPR.Zamieszczono: 2015-11-17 11:44:00 1111,6kB
14.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - informacja dotyczy Krajowego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie na lata 2014-2020.Zamieszczono: 2016-02-12 14:50:00 151,3kB
15.Komunikat o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 22-27 lutego 2016r.Zamieszczono: 2016-02-12 14:50:00 191,4kB
16.Informacja o planowanym uruchomieniu grupy wsparcia dla ośób dotknietych problemem przemocy w rodzinie w dniu 12 maja 2016r. w godz 15.00 - 17.00 budynek PCPR RadomskoZamieszczono: 2016-05-02 13:13:00 138,1kB
17.Materiały reklamowe dot. nieodpłatnych usług dostępnych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz członków ich rodzin.Zamieszczono: 2016-05-11 14:14:00 777,0kB

18.Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.Zamieszczono: 2016-07-01 14:50:00 358,9kB

19.Informacja PCPR w Radomsku - Punkty Konsultacyjne.Zamieszczono: 2016-07-01 16:09:00 50,0kB

20.Baza instytucji samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych.Zamieszczono: 2016-07-20 08:02:00 257,5kB

21.Baza programu kor-edu 2016.Zamieszczono: 2016-07-20 08:09:00 12,6kB

22.Baza Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zawierająca ewidencję istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych z terenu województwa łódzkiego w 2017 roku.Zamieszczono: 2017-08-07 08:15:00 1897,9kB

23.Bazy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zawierająca ewidencję istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych z terenu województwa łódzkiego w 2018 roku.Zamieszczono: 2018-07-31 13:45:00 350,2kB
Zamieszczono: 2018-07-31 13:45:00 490,9kB
Zamieszczono: 2018-07-31 13:45:00 209,9kB
Zamieszczono: 2018-07-31 13:45:00 380kB
Zamieszczono: 2018-07-31 13:45:00 540kB
24.Informacja-Obchody Międzynarodowygo Dnia MediacjiZamieszczono: 2018-09-11 13:00:00 364,6kBilość odsłon: 23377
wytworzył: Robert Cieciura (2007-03-02 17:46:02)
wprowadził: Robert Cieciura (2007-03-02 17:51:26)
liczba zmian: 40
ostatnio zmienił: Robert Cieciura (2018-09-11 13:04:23)
jakie zmiany: Informacja-Obchody Międzynarodowygo Dnia Mediacji.