- Rejestr zmian
Informacje->Wykaz instytucji

Wykaz instytucji, organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń.

Baza teleadresowa instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja z 14.06.2019 roku) 240 kB


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonującego na terenie województwa łódzkiego w 2019 roku. 700 kB


Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych. 91,5 kBilość odsłon: 20909
wytworzył: Robert Cieciura (2007-03-02 17:28:01)
wprowadził: Robert Cieciura (2007-03-02 17:34:29)
liczba zmian: 6
ostatnio zmienił: Jarosław Długołęcki (2020-02-03 08:29:21)
jakie zmiany: Dodanie rejestrów